Russian Tour 2018. Kemerovo, Krasnoyarsk

Кемерово Kirtan Krishna Murari Kirtan Krishna Murari Kemerovo.21.12.17 Kemerovo.21.12.17 Kemerovo. pm.21.12.17 Kemerovo. pm.21.12.17 Jiva Gosvami. Kemerovo 22.12.17 Jiva Gosvami. Kemerovo 22.12.17 Kemerovo 23.12.17_1 Kemerovo 23.12.17 Kemerovo.23.12.17_2 Kemerovo.23.12.17   Krasnoyarsk 10 Pesn. Krasnoyarsk.12.2017 10 Pesn. Krasnoyarsk.12.2017 11 Pesn. Krasnoyarsk.30.12.17 11 Pesn. Krasnoyarsk.30.12.17 3 Proyavleniya Mahaprabhu. Krasnoyarsk.29.12.17 3 Proyavleniya Mahaprabhu. Krasnoyarsk.29.12.17 Daksha i Shiva. Krasnoyarsk.26.12.17 Daksha i […]

Russian Tour 2018. Ufa, Irkutsk

Ufa, Raevka, Salavat 29.11.17. Obshestvennaya. Forma Boga 29.11.17. Obshestvennaya. Forma Boga 30.11.17. Istoriya Pandovov. Bhagavat Gita 30.11.17. Istoriya Pandovov. Bhagavat Gita 1.12.17. Yadu Maharaj otkasivaet otdat molodost. Ufa 1.12.17. Yadu Maharaj otkasivaet otdat molodost. Ufa 2.12.17. am Krishna prinimaet dikshu. Sudama 2.12.17. am Krishna prinimaet dikshu. Sudama 2.12.17. pm Ashvathama. Spasenie Parikshita. Imena Krishni 2.12.17. […]

Spanish 2016

MP3 Classes 06.02.16 06.02.16 06.03.16 Mexico – Sharanagati 06.03.16 Mexico – Sharanagati 06.06.16 Chaitanya Maharbhu and Sarvabhauma Acharia 06.06.16 Chaitanya Maharbhu and Sarvabhauma Acharia 06.06.16 Mexico – Greed 06.06.16 Mexico – Greed 06.06.16 live katha. Spiritual path 06.06.16 live katha. Spiritual path 06.08.16 Puebla evening class. Mersi of Sri Chaitanya Mahaprabhu 06.08.16 Puebla evening class. […]

Spanish 2014. Victoria, Zacatecas

Victoria 14.05.29 Victoria – Upadeshamrita 14.05.29 Victoria – Upadeshamrita 14.05.30 Victoria – Intro class 14.05.30 Victoria – Intro class 14.05.31 Victoria – Narada Muni and sons of Daksha 14.05.31 Victoria – Narada Muni and sons of Daksha 14.06.01am Victoria – Lilas of Mahaprabhu 14.06.01am Victoria – Lilas of Mahaprabhu 14.06.01pm Victoria – Story of Chitraketu […]

Spanish 2014. Mexico, Tepostolan

MP3 Classes 2014.05.21 – Bharata Maharaj 2014.05.21 – Bharata Maharaj 2014.05.22 – Mahaprabhu 2014.05.22 – Mahaprabhu 2014.05.23 – Nanda Maharaj was stolen and other lilas 2014.05.23 – Nanda Maharaj was stolen and other lilas 2014.05.25 – Test for Shukadeva Gosvami 2014.05.25 – Test for Shukadeva Gosvami 2014.05.26 – Anarthas 2014.05.26 – Anarthas 2014.05.26 – Srimad […]

Spanish 2012

MP3 Classes 05.29.2012 introduction class_ gita 2nd and 3rd chapters 05.29.2012 introduction class_ gita 2nd and 3rd chapters 05.30.2012 4th chapter Gita 05.30.2012 4th chapter Gita 05.30.2012 morning class Ciudad Victoria 05.30.2012 morning class Ciudad Victoria 05.31.2012 4th Chapter Gita…and beyond 05.31.2012 4th Chapter Gita…and beyond 05.31.2012 Ekadasi 05.31.2012 Ekadasi 06.01.2012 Raghunath Dasa Goswami 06.01.2012 […]

Spanish 2006

MP3 classes 1 – costa Rica 2006 1 – costa Rica 2006 2 – costa Rica 2006 2 – costa Rica 2006 3 – costa Rica 2006 3 – costa Rica 2006 4 – costa Rica 2006 4 – costa Rica 2006 5 – costa Rica 2006 5 – costa Rica 2006 6 – costa […]

Spanish 2003

MP3 classes Bharata Maharaj Bharata Mrj Bharata Maharaj 2 Bharata Mrj 2 Jagai and Madai Jagai and Madai Sri Nama Tattva Sri Nama Tattva Sri Nityanadna Sri Nityanadna 2 Sri Radharani Sri Radharani Costa 9 ; Costa 10 ; Costa 12 ; Venezuala 2 ; Venezuala 6 ;

English 2016. Tour

MP3 classes and kirtans 05.03.16 Ekadashi Bvdm 5 3 16 Ekadashi Gadadhar Pandit Bvdm Gadadhar Pandit at Shanti Yoga Shala Bvdm at Shanti Yoga Shala at Thrive Bvdm at Thrive in DC Bvdm in DC in Md Bvdm in Md in Montgomery Villiage Bvdm in Montgomery Villiage in media pa Bvdm in media pa Gauranga […]