Irkutsk

Krasnoyarsk

Kemerovo

Novosibirsk

Ufa

Moscow